Literatuur

Er is een zeer grote hoeveelheid literatuur beschikbaar, over heel uiteenlopende onderwerpen.
Hieronder staan 7 voorbeelden:

Introductieboek
Inleidend boek, waarin 45 bahá'í-onderwerpen kort worden beschreven.
Zie in het menu hierboven.

Bahá'u'lláh en het Nieuwe Tijdperk
Een algemeen [en inmiddels wel 'klassiek' te noemen] naslagwerk dat een groot aantal actuele onderwerpen dieper gaand beschrijft.

Bahá'u'lláh
Een korte maar diepgaande introductie op het leven en werk van Bahá’u’lláh, geschreven ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van het heengaan van Bahá’u’lláh (29 mei 1892). Deze introductie geeft ook de reden van het vertrouwen waarmee de Bahá’ís over de gehele wereld de toekomst van onze planeet en de mensheid bezien, ook/juist in de huidige tijd.

De Ziel
De mens is een onsterfelijk, geestelijk wezen of: ziel. Maar hoe zit dat precies en hoe is de relatie met het lichaam? Dankzij de Geschriften van Bahá’ú’lláh is het tijdperk van gissen, menselijke fantasieën en ‘geloven’ eens en voor altijd voorbij: voor het eerst is er nu een compleet, helder en fascinerend beeld beschikbaar van wat een mens is en waaróm hij dat is. Dit indrukwekkende boekje belicht een deel van Bahá’u’lláh’s schatten aan kennis.

De Verborgen Woorden
De Verborgen Woorden geeft in mystieke en kernachtige bewoordingen, het wezen van Gods openbaring naar de mens weer. Deze juweelachtige uitspraken van Bahá'u'lláh vormen een onuitputtelijke inspiratiebron voor iedereen die zich in het wezen van religie wil verdiepen.

Bahá'í-gebeden
Een keuze uit de gebeden geopenbaard door Bahá’u’lláh, de Báb en ‘Abdu’l-Bahá.

Citaten over: leven na dit leven
Dit zijn een aantal 'losse', bevrijdende citaten uit verschillende bahá'í-boeken over 'dood' en leven na dit leven:
"Hoe kijkt iemand uit naar het einddoel van iedere reis?"