Welkom

  Ja, ook in Assen wonen bahá’ís, net als in meer dan 100.000 andere plaatsen in vrijwel elk land en gebied over de hele wereld.
Bahá'ís zeggen dat de meest dringende opgave van de mensheid van nu is een nieuwe visie te vinden op de toekomst van de samenleving en op de zin van het leven, die tot eenheid leidt.
Zo'n visie is te vinden in de geschriften van Bahá’u’lláh.
Zijn leringen zijn inmiddels over de hele planeet verspreid. En steeds weer blijkt dat daarmee mensen van alle rassen, godsdiensten, nationaliteiten en klassen elkaar gaan zien als één familie en als de burgers van één land:
"Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten." - Bahá’u’lláh

Wat anders dan dit uitgangspunt zal ooit een einde kunnen maken aan de toenemende ontreddering en dreigingen in de huidige wereld?
Wat anders dan dít nieuwe bewustzijn zal de basis gaan vormen voor duurzame vrede en een nieuwe maatschappij die recht doet aan de mogelijkheden van een volwassen wordende mensheid?

Maak kennis met deze wereldomspannende Zaak; deze website kan daarbij helpen.

"Laat uw visie wereldomvattend zijn...." - Bahá'u'lláh