Welkom

  Ja, ook in Assen wonen bahá’ís, net als in ruim 120.000 andere plaatsen, steden en dorpen over de hele wereld.
Bahá'ís denken dat de mensheid van nu dringend behoefte heeft aan een nieuwe visie op de aard van de mens en de samenleving die tot grotere eenheid leidt. Zo'n visie is te vinden in de de leringen van Bahá’u’lláh (1817-1892).
Die leringen zijn inmiddels over de hele planeet verspreid. En steeds weer blijkt dat daarmee mensen van alle rassen, godsdiensten, nationaliteiten en klassen elkaar gaan zien als één familie en als de burgers van één land:
"Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten." - Bahá’u’lláh

Wat anders dan dit uitgangspunt zal ooit een einde kunnen maken aan de toenemende ontreddering en dreigingen in de huidige wereld?
Wat anders dan dít nieuwe bewustzijn zal de basis gaan vormen voor duurzame vrede en een nieuwe maatschappij die recht doet aan de mogelijkheden van een volwassen wordende mensheid?

Maak kennis met deze wereldomspannende Zaak; deze website kan daarbij helpen.

"Laat uw visie wereldomvattend zijn...." - Bahá'u'lláh