Eenheid in godsdienst

"Alles wat de Profeten ons leren is één; één geloof; één Goddelijk licht dat over de hele wereld schijnt.
Nu, onder de banier van de eenheid van de mensheid zouden alle mensen van alle geloofsovertuigingen zich moeten afkeren van vooroordelen, en vrienden en gelovigen worden in alle Profeten.
Zoals Christenen in Mozes geloven, zo moeten de Joden in Jezus geloven. Zoals de Moslims in Christus en Mozes geloven, zo zouden ook de Joden en de Christenen in Mohammed moeten geloven.
Dan zouden alle conflicten verdwijnen, dan zouden allen verenigd zijn.
Bahá'u'lláh kwam voor dit doel.
Hij heeft de drie religies één gemaakt.
Hij heeft de banier van de eenheid van geloof en de eer van de mensheid in het centrum van de wereld gehesen.
In deze tijd moeten we ons hier om heen verzamelen en met hart en ziel proberen om de vereniging van de mensheid tot stand te brengen. "

uit: 'Abdu'l-Bahá in Londen, p.43