Literatuur

Er is een zeer grote hoeveelheid literatuur beschikbaar, over heel uiteenlopende onderwerpen.
Hieronder staan 6 voorbeelden:

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh
Dit boek bevat een selectie van citaten (‘bloemlezing’) uit de zeer vele boeken en teksten geschreven door Bahá’u’lláh. Het is een van de eerste, en vast wel de bekendste van de verzamelingen uit de Bahá’í Geschriften. De inhoud is ingedeeld in vijf delen:
Deel I: De dag van God: de komst van zulk een openbaring werd in alle heilige geschriften aangekondigd
Deel II: De manifestatie van God; zijn betekenis in het vertegenwoordigen van de hoedanigheden van God
Deel III: De ziel en haar onsterfelijkheid
Deel IV: De geestelijke aspecten van de wereldorde en de allergrootste vrede
Deel V: De persoonlijke plichten en de geestelijke betekenis van het leven

Bahá'u'lláh en het Nieuwe Tijdperk
Een algemeen [en inmiddels wel 'klassiek' te noemen] naslagwerk dat een groot aantal actuele onderwerpen beschrijft.

Bahá'u'lláh
Een korte maar diepgaande introductie op het leven en werk van Bahá’u’lláh, geschreven ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van het heengaan van Bahá’u’lláh (29 mei 1892). Deze introductie verklaart ook de reden van het vertrouwen waarmee de Bahá’ís over de gehele wereld de toekomst van onze planeet en de mensheid bezien, ook/juist in de huidige tijd.

De Verborgen Woorden
De Verborgen Woorden geeft in mystieke en kernachtige bewoordingen, het wezen van Gods openbaring naar de mens weer. Deze juweelachtige uitspraken van Bahá'u'lláh vormen een onuitputtelijke inspiratiebron voor iedereen die zich in het wezen van religie wil verdiepen.

Bahá'í-gebeden
Een keuze uit de gebeden geopenbaard door Bahá’u’lláh, de Báb en ‘Abdu’l-Bahá.

Citaten over: leven na dit leven
Dit zijn een aantal 'losse', bevrijdende citaten uit verschillende bahá'í-boeken over 'dood' en leven na dit leven:
"Hoe kijkt iemand uit naar het einddoel van iedere reis?"